Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Välkommen till AgriFood Economics Centre

-en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av regeringen. Verksamheten är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut.

 

Större utrymme för burfiske – är det lönsamt?

På den svenska västkusten fiskas havskräfta med både trål och bur. Vi analyserar hur kräftfisket skulle påverkas om området för burfiske blev större. Läs mer

Reformen av CAP 2013 - Lärdomar för en bättre jordbrukspolitik efter 2020

2015 års jordbrukspolitiska reform har effekter på konkurrenskraft och miljö i svenskt jordbruk. Vår analys av reformen visar att de mest positiva effekterna är oavsiktliga. Läs mer