Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Verksamhetsområden

Här presenteras Agrifood Economics fyra verksamhetsområden.

OmPublikationerProjekt

Landsbygden består av mer än jordbruk, och en allt större del av EU:s budget går till insatser för miljön och till att stimulera landsbygdens utveckling ekonomiskt och socialt. Dessutom har ett antal nya utmaningar identifierats där jordbruks- och landsbygdsbaserade företag kan komma att spela en viktig roll. Dessa är klimatförändringar, förnyelsebar energi, förvaltning av vattenresurser och bevarande av biologisk mångfald. Som en följd av detta överförs ytterligare medel från gårdsstödet till åtgärder inom de s.k. landsbygdsprogrammen.

Att det satsas medel innebär dock inte nödvändigtvis att de utnyttjas effektivt eller leder till en långsiktigt uthållig utveckling. Ett villkor för att utnyttja EU-medel är därför att programmen utvärderas fortlöpande och justeras om måluppfyllelsen är låg.

AgriFood analyserar utifrån landsbygdens problem och förutsättningar, och utvärderar vilka åtgärder som kan möta de nya utmaningarna effektivt. AgriFood deltar också i utvärderingarna av de svenska landsbygdsprogrammen, som innehåller stöd till åtgärder för såväl bevarande av biologisk mångfald, produktion av förnyelsebar energi som förvaltning av vattenresurser.

AgriFood arbetar dessutom fortlöpande med att utveckla metoder för samhällsekonomiska utvärderingar och anpassa dem till de problem som har identifierats i samband med tidigare utvärderingar.