Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Sysselsättning i nordiskt kustfiske

Kustfisket är politiskt prioriterat bland annat för att det bidrar till att upprätthålla aktiviteten i små hamnar och ger möjlighet till sysselsättning på landsbygden. Samtidigt har antalet kustfiskare minskat de senaste decennierna och många fiskare arbetar deltid inom andra sektorer.

Syftet med detta projekt är att samla ny statistik som beskriver kustfiskets betydelse för fiskaren jämfört med andra sysselsättningar. Vidare analyseras olika anledningar till varför kustfiskare har upphört med verksamheten under de senaste 10 åren. Projektet är ett samarbete med Köpenhamns universitet och Universitetet i Stavanger och finansieras av Nordiska Ministerrådet.

Projektet beräknas avslutas hösten 2017.