Förgröning av gårdsstödet i olika jordbrukslandskap

Målen för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har ändrats i takt med jordbrukets modernisering, i synnerhet har fokus flyttats från att ge stöd till livsmedelsproduktion mot att ge betalningar för kollektiva nyttigheter (exempelvis ekosystemtjänster som kollagring, biologisk mångfald och öppna landskap).

I den senaste GJP-reformen (år 2015) infördes så kallad utjämning och förgröning av gårdsstödet, dvs. ett enhetligt stöd till all jordbruksmark i Sverige och miljöåtgärder knutna till gårdsstödet. Detta projekt avser att undersöka hur reformen kommer att påverkar jordbrukets utveckling och de miljövärden som är knutna till jordbrukslandskapet. Detta görs med hjälp av simuleringsmodellen AgriPoliS som tar hänsyn till lantbrukarens anpassningsförmåga och jordbrukets utveckling på längre sikt (till och med år 2020). Vi kommer att diskutera effekterna av dagens GJP och hur denna kan förbättras i framtiden för att nå de mål som satts upp.

Projektet förväntas vara klart våren 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg