Effekter av handelns egna märkesvaror

Handelns egna märkesvaror (EMV), det vill säga de varor som produceras i handelns regi, utgör idag cirka 25 procent av försäljningen av livsmedel i Sverige. Andelen har ökat markant sedan sent 1990-tal och med den en diskussion om hur EMV i första hand påverkar handel, industri och konsumenter och i andra hand jordbruksföretag. Förekomsten av EMV kan exempelvis påverka priser, marginaler och sortiment. Utvecklingen har därför medfört en oro om att EMV på olika sätt missgynnar konsumenter och livsmedelsindustrin samtidigt som andra hävdar att EMV gynnar samtliga led i livsmedelskedjan.

Denna studie beskriver utbredningen av EMV och utveckling på den svenska marknaden kopplat till en diskussion om hur framväxten påverkar livsmedelsmarknaden utifrån tillgänglig empirisk och teoretisk forskning.

Projektet planeras vara färdigt våren 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg