Påverkar utbyggnaden av bredband skolprestationer?

Mellan 2000 och 2007 satsades 4 miljarder på att bygga ut bredband på landsbygden och i det senaste landsbygdsprogrammet satsas det ytterligare 3,25 miljarder kronor. Bredband förväntas ge jobb och företagande på landsbygden men än så länge vet vi mycket lite om effekterna av bredbandsutbyggnaden.

Detta projekt analyserar om den senaste generationen av snabb fiberanslutning påverkar skolprestationer. Tillgängligheten till bredband mäts på församlingsnivå och vi undersöker om tillgängligheten har effekter på gymnasiebetyg och sannolikheten att avsluta gymnasiet.

Projektet genomförs i samarbete med Erik Grenestam, doktorand på nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, och beräknas vara färdigt hösten 2017.

Ansvariga: Martin Nordin 

Ansvariga:


Martin Nordin

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg