Rationellt slöseri? – att förstå ineffektivitet i svenska mjölkföretag

För många lantbrukare är inte vinstmaximering det primära syftet med företagandet; istället värdesätter man andra kvaliteter med att bedriva ett lantbruksföretag. Lantbrukare med animalieproduktion kan exempelvis prioritera djurens välmående även i situationer där det inte leder till produktivitetsförbättringar. I standardanalyser av lantbrukens effektivitet kan detta leda till att lantbrukare uppfattas som ineffektiva.

Detta projekt syftar till att undersöka hur vi kan förstå den uppmätta ineffektiviteten i svenska mjölkföretag. Närmare bestämt vill vi undersöka hypotesen att åtminstone en del av den ineffektivitet vi observerar beror på rationella beslut. Detta är viktigt att förstå framförallt då det påverkar möjligheten att genom rådgivning och andra policyåtgärder bidra till ett effektivare lantbruk. Studien baseras på produktionsdata från Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) för år 2013.

Forskningsprojektet genomförs i samarbete med docent Helena Hansson från institutionen för ekonomi, SLU, och professor Mette Asmild vid Köpenhamns universitet. Projektet beräknas vara klart under hösten 2017.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg