Vad kan vi lära av ITQ i andra nordiska länder?

Individuella överförbara kvoter (ITQ) används för att förvalta olika typer av fisken och blir allt vanligare i de nordiska länderna. Framför allt Island har länge baserat hela sin fiskeriförvaltning på ITQ, men även Danmark har haft ett väl utvecklat ITQ-system i snart tio år. I Sverige har systemet införts i fisket efter pelagiska arter (sill, skarpsill och makrill) vilket lett till en kraftig strukturomvandling av flottan.

Syftet med projektet är att analysera hur fiskeflottan i olika nordiska länder förväntas utvecklas fram till 2025 med nuvarande förvaltning samt att studera hur olika förvaltningsåtgärder kan påverka utvecklingen. ITQ förväntas reducera överkapaciteten i fisket och öka lönsamheten på sikt, men också minska antalet sysselsatta i näringen. Inom projektet analyseras strukturutveckling i fartygssegment med olika förvaltning. Detta inkluderar både förvaltning med andra metoder än ITQ och olika nationella utformningar av ITQ. Exempel på nationella utformningar kan vara vilka arter som ingår i systemet, om företag med ITQ har speciell beskattning, och om det finns delar av fisket som är undantagna från systemet.

Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och sker i samarbete med partners i samtliga nordiska länder. Projektet kommer att vara färdigt under 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg