Ekosystemtjänster för att minska risker i jordbruket

Jordbruket utsätts ständigt för risker kopplade till väder, växtsjukdomar, skadedjur och prisvariationer. Traditionellt hanterar jordbrukare riskerna genom att odla olika sorters grödor och använda bekämpnings- och gödningsmedel samt genom att använda sig av finansiella instrument.

God förekomst av marklevande organismer och de ekosystemtjänster som de tillhandahåller kan förbättra jordbrukets motståndskraft gentemot risker orsakade av väder och prisvariationer. Marklevande organismer skapar bland annat bättre vattenhållande kapacitet som kan minska skördeförluster vid torka, något som kan komma bli viktigt vid framtida klimatförändringar. Analysen syftar till att undersöka hur marklevande organismer och tillhörande ekosystemtjänster kan minska riskerna i jordbruket.

Projektet är en syntes av tidigare studier och beräknas resultera i en AgriFood Policy Brief under våren 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg