Privata standarder och internationell handel

Användningen av privata kvalitetsstandarder i livsmedelssektorn har ökat kraftigt på senare tid. Dessa standarder utvecklas av privata företag och fungerar som en form av riskhanteringsinstrument för köpare i livsmedelssektorn. Genom att använda leverantörer som är certifierade enligt en privat standard försöker köparen minska risken att köpa produkter av låg kvalitet. Privata standarder är frivilliga och krävs inte för marknadstillträde. I praktiken är det dock troligt att privata standarder kan påverka internationell handel eftersom importörer kan föredra certifierade producenter. Det är således möjligt att certifiering enligt en viss standard blir viktigt för exportörer.

I den här studien undersöker vi kopplingen mellan privata standarder och internationell handel. Vi undersöker effekten av certifiering enligt GlobalGAP-standarden på EUs import av frukt och grönsaker. Analysen görs på produktnivå med hjälp av statistiska metoder. Studien ämnar ge insikt om hur privata standarder påverkar beslutet att importera (den extensiva handelsmarginalen) och hur mycket man vill importera (den intensiva handelsmarginalen).

Projektet är en syntes av tidigare studier och beräknas vara färdigt under våren 2018.

Ansvariga: Anna Andersson 

Ansvariga:


Anna Andersson

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg