Skrotningsstöd och individuella överförbara kvoter – två vägar för att minska kapaciteten i fisket

Under 2008 och 2009 genomförde Sverige två skrotningskampanjer för att minska antalet torsktrålare i Östersjön och Västerhavet. Totalt spenderades cirka 140 miljoner kronor på dessa kampanjer. Ungefär samtidigt infördes ett system med individuella överförbara kvoter (ITQ-system) inom det pelagiska fisket (sill, skarpsill och makrill) i syfte att minska kapaciteten inom detta segment.

I detta projekt jämför vi effekterna av skrotningskampanjerna och införandet av ITQ-systemet. Genom att jämföra två olika åtgärder med samma målsättning – att minska kapaciteten i flottan – kompletterar denna studie tidigare utvärderingar av åtgärderna. Med hjälp av mikroekonomisk data över fiskeföretag kan vi analysera och jämföra utvecklingen för de företag och individer som deltog i åtgärderna.

Projektet pågår under hösten 2017.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg