Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Fiske och klimat – hur ska vi hantera bränslesubventioner till fisket?

Klimatfrågan och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen har varit i fokus under lång tid. För att minska utsläppen har koldioxidskatter på bränsle införts i flera länder, men många sektorer som internationell sjöfart och fiske är undantagna från skatten. Undantagen ger förhållandevis låga bränslekostnader och därmed svaga incitament till att minska bränsleanvändningen.

Redan idag brottas stora delar av fisket med lönsamhetsproblem och att införa en skatt på bränsle som ger ytterligare kostnader kan bli problematiskt. Ett alternativ till bränsleskatter kan vara att införa en förvaltning som tar bort överkapacitet i flottan och låter bestånden växa till en optimal nivå. En sådan lösning skulle skapa ett lönsamt fiske som också förbrukar mindre bränsle än vad som är fallet idag.

I projektet undersöker vi hur fisken i olika nordiska länder påverkas om (1) en bränsleskatt införs, (2) ett ekonomiskt och biologiskt hållbart fiske införs och (3) en bränsleskatt införs samtidigt som ett hållbart fiske införs.

Projektet är en syntes av tidigare studier beräknas resultera i en Policy Brief under våren 2017.