Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

En grönare jordbrukspolitik efter 2020

I 2013-års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) fanns en uttalad ambition att göra politiken grönare, bland annat genom förgröning i Pelare I. Flera studier indikerar dock att miljönyttan av reformen är mycket begränsad samtidigt som regelverket blivit allt mer komplext. Frågan är hur en alternativ och mer effektiv miljöpolitik för jordbruket skulle kunna se ut.

I projektet analyseras detta i två steg. I steg ett undersöks hur markanvändning, miljöpåverkan och jordbrukarnas finansiella situation påverkas om direktstöden i Pelare 1 tas bort och ersätts med miljöstöd. Detta görs med simuleringsmodellerna CAPRI och AgriPoliS. I steg två görs en kvalitativ analys av hur politiken kan effektiviseras med avseende på miljönytta. Med utgångspunkt i analysen är syftet att peka ut vägar framåt för en mer hållbar jordbrukspolitik.

Projektet finansieras av Världsnaturfonden (WWF) och avslutas under hösten 2017.