Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Bag-limits för fritidsfiskare i västra Östersjön

Fångstkvoterna för torsk har sänkts kraftigt i västra Östersjön för yrkesfisket och för första gången har fångstbegränsningar (s.k. bag limits) införts även för fritidsfisket. Sedan den 1 januari 2017 får en fritidsfiskare högst ta hem fem torskar per dag (tre under lekperioden).

Fritidsfisket är en viktig källa till rekreation och fisketurism kan ha betydelse för småföretagare och utvecklingen av de kustnära regionerna. Den införda fångstbegränsningen riskerar att göra fritidsfisket mindre attraktivt och minska antalet fisketurister. Exempelvis kan de turbåtar som tar ut fritidsfiskare till torskfiske i Öresund påverkas av fångstbegränsningen.

Syftet med detta projekt är att belysa eventuella effekter av en bag-limit på turbåtsnäringen i relation till andra potentiella skyddsåtgärder. Med hjälp av fångstdata beskriver vi situationen för de svenska turbåtsföretagen i Öresund och diskuterar eventuella effekter av en bag-limit utifrån tidigare studier.

Projektet är ett samarbete med Biologiska institutionen vid Lunds Universitet och Institutionen för akvatiska resurser vid SLU. Projektet beräknas vara avslutat under våren 2017.