Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Burfiske och trålfiske efter havskräftor på den svenska västkusten

År 2004 beslutade dåvarande Fiskeriverket om en utflyttning av trålgränsen på den svenska västkusten. Gränsen ligger nu på mellan tre och fyra nautiska mil från kusten och innanför denna råder ett generellt trålförbud. I åtta så kallade inflyttningsområden, mellan Sotenäset i norr och Falkenberg i söder, får räkfiske och kräftfiske med bottentrål försedd med artsorterande rist bedrivas.

Agrifood ska genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av att ta bort inflyttningsområdena innanför trålgränsen, med fokus på fisket efter havskräfta. Förändringen gäller både eventuella negativa effekter på trålfisket, liksom eventuella positiva effekter på fisket med bur. Andra förändringar som ska inkluderas är påverkan på växthusgasutsläpp samt påverkan på kulturmiljövärden i form av antalet fiskare och antalet aktiva landningshamnar.

Projektet är ett uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten och sker i samarbete med havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

Projektet beräknas vara klart våren 2018.