Stallgödsel i en cirkulär ekonomi

Produktionen av livsmedel förbrukar stora mängder resurser. En mer cirkulär ekonomi kan göra jordbruket mer hållbart. I en cirkulär ekonomi återanvänds resurser för att minska beroendet av ändliga resurser. Jordbruket kan bidra till en cirkulär ekonomi genom att utnyttja stallgödsel mer effektivt. På så vis minskar jordbrukets behov av ändligt mineralfosfor och näringsläckaget minskar.

Jordbrukares beslut om hur stallgödsel ska användas kan skilja sig från vad som är optimalt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, där hänsyn även tas till hur miljön påverkas av gödselanvändningen. Därmed kan det finnas ett behov av att styra användningen av stallgödsel.

Syftet med projektet är att belysa:

  1. Hur en samhällsoptimal resursanvändning av stallgödsel ser ut och hur den skiljer sig från dagens användning.
  2. Vilket behov det finns att styra samhället mot en optimal användning av stallgödsel.
  3. Vilka styrmedel som finns för att uppnå en samhällsoptimal användning av stallgödsel.

Projektet är ett uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten och beräknas vara klart i februari 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg