Inkomstskillnader och fattigdom inom jordbruket

Inkomsterna för svenska jordbrukarhushåll har ökat mer än inkomsterna för befolkningen som helhet. Detta gäller både förvärvsinkomster och disponibla inkomster och oavsett gårdsstorlek, region och produktionsinriktning (God inkomstutveckling inom jordbruket. AgriFood Policy Brief 2017:3).

Trots den allmänt gynnsamma utvecklingen kan det inte uteslutas att ojämlikheten i inkomster eller andelen fattiga har ökat bland jordbrukarhushållen. I denna studie undersöker vi därför hur inkomstojämlikhet och fattigdom förändrats över tiden bland svenska jordbrukarhushåll och jämför med utvecklingen för befolkningen som helhet. En stor inkomstojämlikhet eller hög andel fattiga hushåll inom en sektor kan minska intresset för att investera samt driva och utveckla företag inom den vilket försämrar sektorns konkurrenskraft.

Projektet beräknas bli klart under våren 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg