SLI-Övrigt

Analys av möjliga ekonomiska konsekvenser av att offentliggöra resultatet av livsmedelstillsyn


Författare: Christian Jörgensen 


Bilaga 14 i SOU:2005:44 ”Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen”
Ladda ned bilaga (pdf, 64 kb)

Författare:


Christian Jörgensen