Författare:


Christian Jörgensen

SLI-Övrigt

How segmented are the EU food markets?

Kapitel 4 i Konkurrensverkets rapport ”High prices in Sweden – a result of poor competition?”
Ladda ned hela rapporten (pdf-fil, extern länk)