Författare:

Sone Ekman


Ewa Rabinowicz

SLI-Övrigt

IDEMA Final Report

Rapporten sammanfattar slutsatserna från IDEMA-projektet, som analyserat effekter av att frikoppla EU:s jordbruksstöd från produktionen. Såväl 2003-års reform som en mer extrem form av frikoppling har analyserats.
Ladda ned pdf-version