Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Jordan Hristov, Fil Dr

utredare

Jordan Hristov har en doktorsexamen i ekonomi från Sveriges lantbruksuniversitet med inriktning på ekonomisk modellering. Han arbetar främst med att analysera effekterna av förändringar i jordbrukspolitik på markanvändning, jordbruksstruktur och miljö. På AgriFood arbetar Jordan med Agripolis-modellen.