Priser på havskräfta – hur påverkas de av ett ökat burfiske?

Bottentrålning av havskräftor är förbjudet i flera områden i det svenska Västerhavet på grund av trålningens negativa påverkan på havsmiljön. I dessa områden fiskas havskräfta istället med bur. Eftersom burfångad havskräfta i genomsnitt ger högre priser än trålfångad och inte påverkar havsmiljön negativt, kan det vara intressant att utöka områdena för burfiske. Men med en större mängd burkräfta på marknaden kan priserna på havskräfta falla.

I detta projekt undersöker vi relationen mellan mängden havskräfta som säljs och priserna på den svenska marknaden. Vi tittar både på priser på burfångad och trålfångad havskräfta och undersöker hur köpare reagerar när priserna förändras. Hur köparna reagerar kommer ha betydelse för vilka priser yrkesfiskarna kan förvänta sig om mängden burfångad havskräfta ökar på marknaden.

Projektet pågår under 2019.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg