Ekonomiska effekter av att avveckla det obligatoriska svenska salmonellakontrollprogrammet

Projektets syfte är att analysera den svenska salmonellakontrollens kostnadseffektivitet, och ge svar på frågan om kostnaderna för det nuvarande programmet är större eller mindre än kostnaden för den förväntade ökningen av antalet humanfall som man skulle få om salmonellakontrollen slopades. Även andra förväntade kostnader som ökad sjuklighet hos nötkreatur och eventuellt ökade kontroller i livsmedelskedjan kommer att beaktas. Projektet är ett samarbete mellan AgriFood Economics Centre, Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt och Folkhälsomyndigheten. Projektet beräknas vara klart i februari 2019

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg