Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Verksamhetsområden

Här presenteras Agrifood Economics fyra verksamhetsområden.

OmPublikationerProjekt

EU:s jordbrukspolitik har blivit mer marknadsinriktad och jordbruksstöd betalas numera utan krav på produktion. Det är numera konsumenternas önskningar som styr vad som produceras. Jordbruket har en avgörande betydelse för hur marken används och därmed också för hur miljön påverkas. Jordbruket bidrar med positiva miljöeffekter, som bevarad biologisk mångfald, men också med negativa effekter i form av utsläpp till mark och vatten. Jordbrukets stora betydelse för tillståndet i miljön har resulterat i att omfattande miljöstöd idag riktas till sektorn.

AgriFood analyserar jordbrukspolitiken och därtill kopplade frågor med utgångspunkten att samhällets resurser ska användas effektivt. Till exempel, vilka miljöåtgärder är effektiva och vilket är värdet för samhället av att mångfalden bevaras? Finns det skäl för att politiken ska vara gemensam på EU- nivå? Vilka följder får olika reformförslag, såsom överföring av pengar från gårdsstöd till åtgärder för landsbygdsutveckling?

AgriFood utvärderar också vilka konsekvenser händelser i omvärlden har för det svenska jordbruket. Till exempel om andra länders miljö- och djurskyddskrav är lägre än de svenska, om nya djursjukdomar börjar spridas och om WTO:s beslut kan få följder hos oss.