Välkommen till AgriFood Economics Centre

- en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhälls­ekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeri­området samt landsbygds­utveckling på uppdrag av regeringen. Verksam­heten är ett sam­arbete mellan Sveriges lantbruks­universitet (SLU) och Ekonomi­högskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag veten­skapligt under­byggda under­lag för strategiska och lång­siktiga beslut.

Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens

Både det kustnära fisket och sälen är viktiga delar av Östersjöns kultur- och naturliv, men de senaste årens utveckling tyder på att det är svårt för småskaligt fiske och säl-populationen att utvecklas sida vid sida. I en ny studie undersöker vi hur yrkesfiskare och lokalbefolkning i några traditionella fiskesamhällen i Blekinge ser på olika vägar framåt. Läs mer

Snabbare bredband – alltid bra eller finns det även negativa effekter?

Vi analyserar hur omsättning och sysselsättning i svenska företag påverkas av tillgång till snabbare bredband. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg