Välkommen till AgriFood Economics Centre

- en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhälls­ekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeri­området samt landsbygds­utveckling på uppdrag av regeringen. Verksam­heten är ett sam­arbete mellan Sveriges lantbruks­universitet (SLU) och Ekonomi­högskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag veten­skapligt under­byggda under­lag för strategiska och lång­siktiga beslut.

Förlorad miljömärkning – påverkas priset på torsk?

I en ny Policy Brief undersöker vi om svenska fiskare fick sämre betalt när torskfisket i östra Östersjön förlorade sin miljöcertifiering. Läs mer

Reformen av CAP 2013 - Lärdomar för en bättre jordbrukspolitik efter 2020

2015 års jordbrukspolitiska reform har effekter på konkurrenskraft och miljö i svenskt jordbruk. Vår analys av reformen visar att de mest positiva effekterna är oavsiktliga. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg