Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Verksamhetsområden

Här presenteras Agrifood Economics fyra verksamhetsområden.

OmPublikationerProjekt

Både allmänhet, politiker och forskare är väl medvetna om problemen kring dagens europeiska fiskepolitik. Medvetenheten om problemen i kombination med reformer av den gemensamma fiskeripolitiken öppnar möjligheter för verkningsfulla förändringar. Med det krävs tydliga mål och effektiva verktyg för att vända utvecklingen.

AgriFood analyserar fisket med utgångspunkten att fiske är en ekonomisk verksamhet där företagsekonomiska kalkyler styr fiskesektorns agerande. Det ger både en förklaring till dagens situation och verktyg som kan föra oss närmare en lösning. En ekonomisk utgångspunkt ger också möjlighet att analysera hur fisket kommer att påverkas av olika förvaltningsåtgärder; vad händer med lönsamheten, med det småskaliga fisket, och hur kan vi förvänta oss att flottan utvecklas?

Samtidigt som yrkesfisket ofta är centralt i debatten är det viktigt att föra fram fisket som en del av en större helhet. Fritidsfiske och fritidsfiskebaserat företagande har stora samhällsekonomiska värden och fiskbestånden är en viktig del av havens ekosystem.