Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Verksamhetsområden

Här presenteras Agrifood Economics fyra verksamhetsområden.

OmPublikationerProjekt

Livsmedel debatteras flitigt i media, bland politiker och allmänheten. En orsak är att livsmedel är en viktig del av allas liv och dessutom är livsmedelsindustrin en av de största industrierna i Sverige. Det är också en industri under ständig omvandling, inte minst på grund av teknologiska framsteg och att den under de senaste årtiondena blivit alltmer konkurrensutsatt på den internationella marknaden. Dessutom står livsmedelsindustrin i nära relation till jordbruket och dagligvaruhandeln vilket gör det intressant att följa hela kedjan från ”jord till bord”. Utvecklingen i en del av kedjan påverkar de övriga delarna eftersom de till stor del är integrerade.

AgriFood analyserar en rad olika aspekter kring regleringar inom livsmedelsområdet. Krav på märkning, konkurrenssituationen i dagligvaruhandeln, hinder för internationell handel och krav på säkra livsmedel är exempel på händelser som påverkar den svenska livsmedelsbranschens konkurrensförutsättning, kvaliteten och priser till konsumenten. Utgångspunkten är att problematisera och belysa de ekonomiska konsekvenserna av sådana åtgärder inte bara för Sveriges konsumenter, företag och jordbruk utan även för det svenska samhället i övrigt och i andra länder.