Med biodiversitet som insatsvara – kan produktionen av livsmedel bli mer miljövänlig?

Traditionellt används insatsvaror som konstgödsel och pesticider för att öka avkastningen i jordbruket. Dessa insatsvaror är kostsamma och kan dessutom ha negativa miljöeffekter. Ett alternativ kan vara att minska användningen av dem och istället i högre grad utnyttja olika ekosystemtjänster. Exempelvis kan skadedjur kontrolleras genom åtgärder som ökar populationen av skadedjurens naturliga fiender, vilket minskar behoven av bekämpningsmedel. Att stärka biodiversiteten och dess tillhörande ekosystemtjänster för ökad avkastning kallas för ekologisk intensifiering.

Syftet med projektet är att utvärdera om ekologisk intensifiering är möjlig inom EU för att göra jordbruket mer miljövänligt samtidigt som en hög livsmedelsproduktion bibehålls. I analysen använder vi en jordbruksekonomisk modell tillsammans med en ekologisk modell för att optimera både användningen av insatsvaror, som mineralgödsel, och den geografiska spridningen av biodiversitet.

Projektet förväntas vara klart under 2018.

Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:


Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg