Hur ska marken användas? - hållbar markanvändning i ett föränderligt klimat

En hållbar markanvändning är markanvändning som tillgodoser människors behov av ekosystemtjänster nu och i framtiden, och är nödvändig för att nå globala mål om klimat och en hållbar utveckling. Det är dock oklart vilken typ av styrmedel som behövs för att nå en hållbar markanvändning eftersom det ofta finns målkonflikter. Exempelvis kan det vara svårt att öka matproduktionen samtidigt som biodiversiteten bevaras.

Syftet med projektet är att finna ett systematiskt sätt att tänka kring de målkonflikter som finns när det gäller markanvändning och styrmedel för att få en hållbar förvaltning av markanvändning. I projektet används en modell för att undersöka hur olika mål hänger samman, om det finns målkonflikter och för att undersöka geografiska aspekter. Vi har valt att titta på sex indikatorer för ekosystemtjänster från jordbruks- och skogslandskap: matproduktion, fiberproduktion, klimatpåverkan, näringsläckage, biodiversitet och kulturella värden. Indikatorerna kommer att beräknas för Sverige med en process-baserad modell i kombination med en ekologisk modell.

Projektet sker i samarbete med Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) och Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS). Det drivs i form av en Pufendorf Advanced Study Group under ledning av Kimberly Nicholas (LUCSUS) och förväntas vara klart under 2018.

Länkar: INES

LUCSUS

Pufendorf ASG

Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:


Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg