Pågående projekt

Jordbruk/Miljö

Analys av styrmedel för de baltiska havsekosystemen (Go4Baltic)
BioInsure - Biodiversitet och ekosystemtjänster som försäkring mot framtida vädervariationer
BONUS TOOLS2SEA - Styrmedel för att begränsa näringsutsläppen till Östersjön
EcoCost - Kostnadseffektivt stöd till ekologisk odling för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Effekter av Brexit på europeiskt jordbruk – vilka blir vinnare och förlorare?
Ekologisk kompensation – en metod för att minska negativa miljöeffekter
Farm2Forest - Effekter av jordbrukspolitiska reformer på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder
Hur bevarar vi naturbetesmarker?
Hur ska marken användas? - hållbar markanvändning i ett föränderligt klimat
Kan startstödet bidra till en föryngring av jordbrukssektorn?
Klimatskatt på livsmedel och återföring av skatteintäkterna till jordbruket
Klimatsmart produktion av bioenergi och mat - Clip by Food
Low-Input Farming and Territories (LIFT) – kunskap för att förbättra ett ekosystembaserat jordbruk
Med biodiversitet som insatsvara – kan produktionen av livsmedel bli mer miljövänlig?
Mot ett hållbart och resilient jordbruk i EU (SURE Farm)
Regional effektivitet i svenskt jordbruk
Strategier for företagsutveckling i lantbruket - drivkrafter och ekonomiska effekter

Livsmedel

Att styra jordbruksproduktion med efterfrågan – exemplet mejeriprodukter
Ekonomiska effekter av att avveckla det obligatoriska svenska salmonellakontrollprogrammet
Ekonomiska styrmedel för hållbar privatkonsumtion
Maten och klimatet – vem väljer att köpa klimatsmarta livsmedel?
Vad händer när utvecklingsländer förlorar handelsförmåner?

Fiske

Att samexistera med rovdjur - säl och fiske
Fler investeringar med stöd? – utvärdering av investeringsstöd till vattenbruk och beredning av fisk
Hur påverkar EU:s fiskeavtal exporten från afrikanska länder?
Integrerad förvaltning av säl och fiske
Kostnader för sälskador i yrkesfisket
Odling av alger till havs – nytta och kostnader
Priser på havskräfta – hur påverkas de av ett ökat burfiske?

Landsbygd

Ekosystemtjänster från skogen – hur kan vi öka samhällsnyttan?
Jordbrukets kulturmiljöer – hur kan de bevaras?
Kan levande fiskehamnar locka turister?
Miljöstöd till jordbruket – hur påverkas företagens ekonomi?
Stöd för inkomstförluster i svenskt jordbruk – finns det ett behov?

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg