Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Pågående projekt


Jordbruk/Miljö

Analys av styrmedel för de baltiska havsekosystemen (Go4Baltic)
BioInsure - Biodiversitet och ekosystemtjänster som försäkring mot framtida vädervariationer
EcoCost - Kostnadseffektivt stöd till ekologisk odling för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Effekter av Brexit på europeiskt jordbruk – vilka blir vinnare och förlorare?
Farm2Forest - Effekter av jordbrukspolitiska reformer på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder
Hur bevarar vi naturbetesmarker?
Hur ska marken användas? - hållbar markanvändning i ett föränderligt klimat
Klimatsmart produktion av bioenergi och mat - Clip by Food
Low-Input Farming and Territories (LIFT) – kunskap för att förbättra ett ekosystembaserat jordbruk
Med biodiversitet som insatsvara – kan produktionen av livsmedel bli mer miljövänlig?
Miljöstöd till jordbruket – hur påverkas företagens ekonomi?
Mot ett hållbart och resilient jordbruk i EU (SURE Farm)
Regional effektivitet i svenskt jordbruk
Strategier for företagsutveckling i lantbruket - drivkrafter och ekonomiska effekter

Livsmedel

Att styra jordbruksproduktion med efterfrågan – exemplet mejeriprodukter
Ekonomiska effekter av att avveckla det obligatoriska svenska salmonellakontrollprogrammet
Ekonomiska styrmedel för hållbar privatkonsumtion
Vad händer när utvecklingsländer förlorar handelsförmåner?

Fiske

Att samexistera med rovdjur - säl och fiske
Fiska för ett renare hav – kan yrkesfisket minska övergödningen i Östersjön?
Fler investeringar med stöd? – utvärdering av investeringsstöd till vattenbruk och beredning av fisk
Hur påverkar EU:s fiskeavtal exporten från afrikanska länder?
Kostnader för sälskador i yrkesfisket
MSC-märkning och priser på torsk – effekter av att ta bort en certifiering
Odling av alger till havs – nytta och kostnader
Vad kan vi lära av ITQ i andra nordiska länder?

Landsbygd

Ekosystemtjänster från skogen – hur kan vi öka samhällsnyttan?
Kan levande fiskehamnar locka turister?
Stöd för inkomstförluster i svenskt jordbruk – finns det ett behov?