Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
Namn på publikation Författare
2017-11-29
AgriFood-Rapport 2017:2
Impacts of direct payments – Lessons for CAP post-2020 from a quantitative analysis
2017-11-08
Publicerad artikel
Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes, Land Use Policy, Volume 67, p.298-314
2017-11-02
AgriFood-Övrigt
Employment and salary of Nordic coastal fishermen, TemaNord 2017:558.
2017-08-17
AgriFood-WP 2017:4
Staying or leaving? – The effects of regional universities on educational choices and rural depopulation
2017-06-30
AgriFood-Fokus 2017:2
Bag-limits på torsk i Öresund
2017-06-12
AgriFood WP 2017:3
Farmers’ earnings and disposable incomes for Sweden in 1997-2012
2017-06-12
AgriFood Policy Brief 2017:3
God inkomstutveckling inom jordbruket
2017-06-09
AgriFood-Övrigt
Socioekonomiska effekter av fartygsskrotningar inom svenskt fiske, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2017:3.
2017-06-08
AgriFood-WP 2017:2
Representation of the Scanian regions GMB and GSS in AgriPoliS and recent model extensions
2017-05-11
AgriFood Policy Brief 2017:2
Bättre förvaltning och mindre subventioner – vägen mot ett hållbart fiske
2017-03-22
AgriFood Policy Brief 2017:1
Bättre landsbygdsprogram efter utvärdering?
2017-03-21
AgriFood-WP 2017:1
Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes
2017-03-08
AgriFood-Rapport 2017:1
Innovation på landsbygden - uppkomst och spridning av nya idéer i glesa miljöer
  • Karin Bergman
2017-03-08
Publicerad artikel
Non-market values of algae beach-cast management - Study site Trelleborg, Sweden, Ocean & Coastal Management 140 (2017), s. 59-67
2017-02-15
AgriFood-Fokus 2017:1
Nya stöd till natur- och kulturmiljöer – vad kan vi lära av andra?
2017-02-07
AgriFood-Övrigt
Nordic fisheries and aquaculture: Socio-economic importance of nitrogen nutrient load in the environment, TemaNord 2017:504
2016-12-15
AgriFood-Övrigt
Fiske i fjärran vatten - En studie om EU:s fiskeriavtal med utvecklingsländer, Sieps rapport 2016:12
2016-12-14
Övriga vetenskapliga publikationer
Report on ecological-economic models and evaluation of effects of ecological intensification on farm income. LIBERATION project Deliverable 5.4
2016-11-16
AgriFood Fokus 2016:1
Ursprungsinformation om mat på restaurang
2016-11-02
AgriFood-Rapport 2016:4
EU:s jordbrukspolitik – hur ser reformtrycket ut inför 2020?

1 2 3 4 5  ...