Välkommen till AgriFood Economics Centre

- en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhälls­ekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeri­området samt landsbygds­utveckling på uppdrag av regeringen. Verksam­heten är ett sam­arbete mellan Sveriges lantbruks­universitet (SLU) och Ekonomi­högskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag veten­skapligt under­byggda under­lag för strategiska och lång­siktiga beslut.

Ökat fiske efter havskräfta – med risk för lägre priser?

Kvoterna för havskräfta utnyttjas i dagsläget inte fullt ut i Sverige. I en ny studie analyserar vi hur priserna påverkas om mer trålfiskad havskräfta säljs på marknaden. Läs mer

Ska EU betala för att fiska i Afrika?

Vi har skrivit ett blogginlägg på Europakommentaren om EU:s fiskeavtal med afrikanska länder. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg