Naturbetesmark i Vikarbyn Rättviks kommun, Dalarna. Bild av Harold Opdenbosch, juni 2021.

Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Vi analyserar hur lantbrukare uppfattar reglerna som styr ersättningssystemet för bevarande av naturbetesmarker. Läs mer

Bild på åker som tas i anspråk för byggnation. Foto.

Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?

Vi diskuterar om det byggs för mycket på jordbruksmark och om livsmedelsförsörjning påverkas. Läs mer

En bild på en potatisåker. Foto.

The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

We present a new study that look at costs and benefits of new gene edited plants. Read more

Bild på traktor som sprider bekämpningsmedel. Foto.

Analysing pesticide use in agriculture for Green Deal policymaking – A Life Cycle Assessment perspective

We investigate pesticide use in Swedish agriculture. Läs mer

En handelsbod. Foto.

Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftstödet?

Fler butiker fanns kvar på landsbygden tack vare det särskilda driftstödet. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg