Välkommen till AgriFood Economics Centre

- en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhälls­ekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeri­området samt landsbygds­utveckling på uppdrag av regeringen. Verksam­heten är ett sam­arbete mellan Sveriges lantbruks­universitet (SLU) och Ekonomi­högskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag veten­skapligt under­byggda under­lag för strategiska och lång­siktiga beslut.

Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring

I takt med att sälpopulationerna i svenska vatten har ökat under 2000-talet har det vuxit fram en besöksnäring som låter besökare se och uppleva sälar i sin naturliga miljö. I en ny Policy Brief gör vi en uppskattning av sälturismens omfattning. Läs mer

Att täta en läcka – fungerar en klimattull på jordbruksprodukter?

En klimatskatt på jordbruksprodukter i EU kan leda till att utsläpp ökar i andra delar av världen. Vi undersöker om detta kan förhindras genom att kombinera klimatskatten med en klimattull på import. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg