Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet

En ny rapport visar att Sverige inte behöver fler nötkreatur för att bevara naturbetesmark med höga naturvärden. Läs mer

Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner

Vi visar att det finns stora skillnader i ekonomiska framtidsutsikter för olika typer av fiske i olika regioner. Läs mer

Transport av stallgödsel – lärdomar från Nederländerna och Danmark

Vi diskuterar om stöd för att underlätta transporter av stallgödsel kan minska näringsläckage från djurtäta områden. Läs mer

Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar

Vi undersöker hur delar av den nuvarande jordbrukspolitiken kan ersättas med åtgärder för bättre hanteringen av stallgödsel. Läs mer

Övergödning av Östersjön - politik som förvärrar problemen

Vi undersöker hur jordbrukspolitiken påverkar övergödningen av Östersjön. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg