Välkommen till AgriFood Economics Centre

- en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhälls­ekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeri­området samt landsbygds­utveckling på uppdrag av regeringen. Verksam­heten är ett sam­arbete mellan Sveriges lantbruks­universitet (SLU) och Ekonomi­högskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag veten­skapligt under­byggda under­lag för strategiska och lång­siktiga beslut.

Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens

Vi undersöker hur yrkesfiskare och lokalbefolkning i några traditionella fiskesamhällen i Blekinge ser på sälpopulationens utveckling. Läs mer

Inkomster i svenskt och nordiskt fiske

Vi har analyserat hur svenska fiskares inkomster ser ut i jämförelse med andra nordiska länder samt hur inkomsterna skiljer sig åt mellan olika regioner och flottsegment inom Sverige Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg