Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?

Vi beskriver hur aktörer inom näringen ser på utmaningar och resiliens. Läs mer

Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?

Vi undersöker hur forskningen ser på användandet av nitrifikationshämmare. Läs mer

Effekter på jordbruksmarknaderna av ett stort produktionsbortfall i Ukraina

Vi undersöker hur kriget i Ukraina påverkar priserna på livsmedel. Läs mer

Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan

I en ny rapport undersöker vi informationsinsatser för att minska jordbrukets klimat- och luftpåverkan. Läs mer

Fungerar politiken för ett renare Östersjön?

Vi finner att den nuvarande politiken är otillräcklig för att restaurera Östersjön.
Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg