Bild på traktor som kör på fält. Foto.

Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn

Innovationspolitiken i Sverige håller på att genomgå ett skifte från fokus på ekonomisk tillväxt till att även främja en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Läs mer

En bild på en sedel med en fisk på. Foto.

Priser på fiskeöverlåtelser – varför ska de samlas in?

Det finns flera skäl till att samla in prisstatistik för fiskeöverlåtelser. Läs mer

Bild på jordbruksmaskin. Foto.

Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?

Ökad produktivitet, strukturomvandling och innovationer kan öka konkurrenskraften för svenska livsmedel. Läs mer

Fiskefartyg med måsar svävande ovanför fartyget. Foto.

Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?

Energiskatter och krav på köp av utsläppsrätter skulle leda till lägre fångster för svenskt fiske. Läs mer

Naturbetesmark i Vikarbyn Rättviks kommun, Dalarna. Bild av Harold Opdenbosch, juni 2021.

Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Vi analyserar hur lantbrukare uppfattar reglerna som styr ersättningssystemet för bevarande av naturbetesmarker. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg