Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet

Både i Sverige och övriga EU-länder finns förhoppningar om att offentliga uppköp ska bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Upphandling av ekologiska livsmedel har varit en viktig del av detta. Läs mer

Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?

Vi utreder vilka effekter krav på hållbara produktionsmetoder för import kan ha på internationell handel, producenter, konsumenter och miljö. Läs mer

Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?

Vi undersöker i vilken utsträckning jordbruksstöd bidrar till att uppnå FN:s mål om en hållbar utveckling. Läs mer

Brist på stallgödsel - ett problem för ekologisk odling?

Vi undersöker om tillgången till stallgödsel påverkar sannolikheten att välja ekologisk odling.
Läs mer

Klimatskatt på livsmedel – hur kan jordbruket kompenseras?

Vi undersöker vad som händer om skatteintäkter från en klimatskatt används för att kompensera jordbruket.Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg