Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning

Ett nytt perspektiv på hur inkomster i Sverige skiljer sig mellan städer och landsbygd presenteras i en Agrifood-rapport. Läs mer

Odlade alger – ett framtidshopp?

I en ny Policy Brief undersöker vi lönsamheten i algodling på den svenska västkustenLäs mer

Märkning av livsmedel för ett bättre klimat - vad tycker konsumenten?

I en ny Policy Brief presenterar vi resultat från en undersökning som visar hur konsumenter reagerar på klimatmärkning av livsmedel Läs mer

Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet

En ny rapport visar att Sverige inte behöver fler nötkreatur för att bevara naturbetesmark med höga naturvärden. Läs mer

Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner

Vi visar att det finns stora skillnader i ekonomiska framtidsutsikter för olika typer av fiske i olika regioner. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg