Om Agrifood Economics Centre

En skylt där det står 'AgriFood Economics Centre', placerad utanför AgriFoods kontorsbyggnad. Foto. AgriFood gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling. Mottagare är främst Landsbygds- och infrastrukturdepartementet men även andra departement, myndigheter och organisationer.

AgriFood Economics Centre fungerar som en brygga mellan forskarvärlden och den praktiska politiken. I en komplex och föränderlig värld ger vi beslutsfattare stöd med vetenskapligt underbyggda och oberoende analyser av aktuella frågor. Grunden i verksamheten är policyrelevans, tillförlitlighet och objektivitet.

AgriFoods verksamhet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, påbörjat den 1 januari 2009. Verksamheten finansieras av ett särskilt anslag på tolv miljoner kronor från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Medarbetare på AgriFood söker även forskningsmedel och utför analyser på uppdrag av myndigheter.

Analysarbetet förankras på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i en årlig analysplan. Avslutade projekt redovisas i seminarieform på departementet eller hos berörda myndigheter. Våra analyser presenteras även i Policy Briefs, Fokusrapporter eller lite längre rapporter som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet. Verksamhet inom externfinansierade forskningsprojekt redovisas även i form av Working Papers och vetenskapliga artiklar.

AgriFoods personal är anställd antingen vid SLU i Uppsala eller vid Lunds universitet. De som hör till SLU leds av en koordinator och ingår som en forskargrupp vid Institutionen för ekonomi. Vid Lunds universitet är verksamheten organiserad som ett institut, Institutet för Livsmedelsekonomisk analys, och leds av en föreståndare. Till övervägande del består personalen av disputerade ekonomer. Den fasta personalen är cirka 12 personer, men utöver detta tillkommer vanligtvis några projektanställda.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg