AgriFood-Rapport 2016:4

EU:s jordbrukspolitik – hur ser reformtrycket ut inför 2020?


Authors: Ewa Rabinowicz 


In Swedish only

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har reformerats mer eller mindre kontinuerligt sedan början av 1990-talet. Det kan verka för tidigt att väcka frågan om en ny reform av politiken eftersom den senaste reformen sträcker sig fram till 2020. Att reformera politiken har dock blivit en mycket komplicerad och tidskrävande process eftersom Europaparlamentet numera är involverat i beslutsfattandet. I denna rapport analyseras om reformprocessen kommer att fortsätta, och om så är fallet, vilken riktning den kan förväntas att ta.

Authors:


Ewa Rabinowicz

Order this publication

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Order AgriFood-Rapport 2016:4 here

Your order

View your order