AgriFood-Fokus 2017:1

Nya stöd till natur- och kulturmiljöer – vad kan vi lära av andra?


Authors: Anna Andersson 


In Swedish only.

Riksantikvarieämbetet har börjat utarbeta nya stöd för kultur- och naturmiljöer. AgriFood Economics Centre bidrar till detta arbete genom att undersöka exempel på alternativa stödformer inom miljöområdet.

Vi visar att det finns ett flertal exempel på ersättning som har potential att nå högre miljönytta, ökad kostnadseffektivitet och ökat stöd bland jordbrukare än traditionell åtgärdsbaserad ersättning. Framförallt finns möjliga vinster med resultatbaserade stöd men även kollektiva ersättningar och ersättning i kombination med auktionsförfarande är intressanta alternativ.

Det är dock svårt att hitta en ersättningsform som passar alla situationer. Varje falls specifika omständigheter måste därför beaktas när ersättningsform väljs.

Authors:


Anna Andersson