AgriFood Focus 2022:4

Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket

This publication is written in Swedish.