AgriFood Focus 2022:4

Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket


Authors: Nils Malmström  Helena Johansson  Torbjörn Jansson 


This publication is written in Swedish.

Authors:

Nils Malmström


Helena Johansson


Torbjörn Jansson