Other publication

Samhällsekonomiska begrepp i yrkes- och fritidsfiske, Rapport 2022:12, Havs- och vattenmyndigheten


Authors: Johan Blomquist  Lars Persson  Jesper Stage  Staffan Waldo 


This publication is written in Swedish.

Authors:


Johan Blomquist

Lars Persson

Jesper Stage


Staffan Waldo