AgriFood Policy Brief 2019:2

Är certifierade livsmedel lättare att exportera?


Authors: Anna Andersson 


In Swedish only.

Mat som säljs inom livsmedelsbranschen måste hålla hög kvalitet för att vara säker att konsumera. Ett sätt för företag att minska risken att sälja dåliga varor är att använda underleverantörer som är certifierade. Denna studie undersöker hur certifiering mot den privata standarden GlobalGAP påverkar export av frukt och grönsaker till femton EU-länder. Studien finner att:

Authors:


Anna Andersson