AgriFood Focus 2021:3

Att flytta förlorade naturvärden - Fungerar ekologisk kompensation för att ersätta naturvärden vid exploatering?


Authors: Helena Johansson 


This publication is written in Swedish. Information about it is only available in Swedish.

Authors:


Helena Johansson