AgriFood Policy Brief 2013:1

Traktor till salu - fungerar den gemensamma marknaden?


Authors: Christian Jörgensen  Morten Persson 


In Swedish only.

Att köpa en traktor är en stor investering för lantbrukare. Om distributionen av traktorer underlättas ökar konkurrensen och priset sänks. Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning marknaden för traktorer kan betecknas som gemensam i EU. Slutsatserna är att:

  • Prisskillnaderna mellan olika länder är ibland så stora att de indikerar att producenter kan sätta olika priser på olika marknader. Prisskillnaderna är dock mindre än på många andra internationella varumarknader.
  • Transportkostnader mellan länder orsakar prisskillnader i storleksordningen sex procent av försäljningspriset.
  • Priset beror också i stor utsträckning på vilken förhandlingsposition den enskilda köparen har.

Authors:


Christian Jörgensen

Morten Persson