AgriFood-Policy Brief 2014:4

Innovationer på landet - behövs särskilt stöd?


Authors: Karin Bergman 


In Swedish only.

Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd för innovationsverksamhet på landsbygden? I denna Policy Brief undersöker vi om det finns behov av andra typer av stöd till enskilda innovationer och affärsidéer i landsbygdsföretag än de som ges till företag i allmänhet.

  • Resultaten talar för att generella stöd som riktar sig till alla företag oavsett lokalisering är att föredra.
  • De som arbetar med innovationsstöd upplever att de behandlar landsbygdsföretag på samma sätt som företag i allmänhet.
  • De problem som innovatörer på landsbygden upplever är desamma som många företagare på landsbygden upplever och är inte specifikt kopplade till innovationsverksamheten.

Authors:

Karin Bergman