Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
1 2 3 4 5  ... 
Namn på publikation Författare
2022-11-03
Publicerad artikel
The effect of eco-certification on demand: The case of MSC-certified Norway lobster, Ecological Economics, vol 204, part A, 107661
2022-10-18
AgriFood Policy Brief 2022:6
Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?
2022-10-18
AgriFood Working Paper 2022:2

New perspectives on job polarization: An investigation of industry skill structure from an urban-rural perspective

2022-10-07
AgriFood Policy Brief 2022:5
Mat som påverkar klimatet - vad vill konsumenterna veta?
2022-10-07
Publicerad artikel
Consumer Perceptions and Attitudes towards Climate Information on Food, Journal of Cleaner Production, 370, 133441
2022-10-07
Publicerad artikel
Is Food Labelling Effective in Reducing Climate Impact by Encouraging the Substitution of Protein Sources?, Food Policy, 101, 102097
2022-10-06
AgriFood Fokus 2022:5
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys
2022-09-30
AgriFood Policy Brief 2022:4
Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?
2022-09-27
Övrig publikation
Förbättrad konkurrenskraft och tillväxt med hjälp av stöd? Effekter av investeringsstöd och startstöd till vattenbruk och beredningsindustri i havs- och fiskeriprogrammet. Utvärderingsrapport 2022:3, Jordbruksverket.
2022-09-08
Övrig publikation
Spökfiskets påverkan på fiskeresursen, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2022:7
    Författare:
  • Marcus Hall 
  • Jesper Stage 
  • Petter Tibblin 
  • Staffan Waldo 

1 2 3 4 5  ... 

Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg