Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Regional effektivitet i svenskt jordbruk

Eftersom det finns skillnader i naturliga förutsättningar i olika regioner samtidigt som tillgången till jordbruksresurser som mark, boskap, kapital och arbetskraft varierar, kommer potentialen för olika regioner att producera varor och tjänster från jordbruket att skilja sig åt.

I det här projektet undersöker vi regional effektivitet i svenskt jordbruk i 21 län under perioden 2002-2014. Projektet kommer att ge insikter om: 1) effektiviteten för de resurser som används i produktionen av varor och tjänster från jordbruket, 2) effektiviteten för produktionen av varor och tjänster från jordbruket. Utvecklingen av effektiviteten kommer också att diskuteras i relation till Landsbygdsprogrammet.

Resultaten förväntas ge insikter om hur jordbrukets resurser allokeras och utnyttjas i olika regioner, något som är viktigt för att förstå skillnader i produktivitet och lönsamhet.

Projektet drivs i samarbete med Mette Asmild från Institutionen för livsmedel och resursekonomi, Köpenhamn Universitet och Helena Hansson från Institutionen för ekonomi, SLU. Projektet beräknas vara klart hösten 2018.