Upptäckt av sjukdomsfall för zoonoser

Projektet syftar till att analysera förmågan i det svenska övervakningssystemet att upptäcka fall av sex viktiga zoonoser på både djur- och människosidan. Resultaten från projektet kommer att göra det lättare att uppskatta hur många sjukdomsfall som upptäcks i relation till det verkliga antalet fall i befolkningen, något som är nödvändigt att veta för att kunna uppskatta samhällets kostnader för dessa sjukdomar. Projektet genomförs i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket med anslagsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Projektet beräknas vara avslutat i december 2017.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg