Fiska för ett renare hav – kan yrkesfisket minska övergödningen i Östersjön?

För att minska övergödningen i Östersjön behöver halterna av näringsämnen som kväve och fosfor minska. Inom de marina näringarna diskuteras ofta odling av musslor som ett sätt att binda och avlägsna näringsämnen. Men även fisket bidrar till minskad övergödning av Östersjön genom att fånga fisk som innehåller näringsämnen.

Syftet med projektet är för det första att uppskatta det ekonomiska värdet av att Östersjöfiskare för bort näringsämnen från Östersjön. Därefter analyseras olika fisken i Danmark, Sverige och Finland för att se hur en ekonomisk kompensation för att avlägsna näringsämnen skulle påverka fiskets ekonomi. En bio-ekonomisk modell kommer att användas där effekten av en kompensation kommer att undersökas för olika scenarier.

Projektet finansieras av Nordiska Rådet och sker i samarbete med Naturresursinstitutet i Finland och Köpenhamns Universitet. Projektet kommer att vara färdigt under 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg